Den kloka kvinnan blir glad när hon anses vacker. Den vackra kvinnan blir glad när hon anses klok.
- Selma Lagerlöf

y.woman.11.jpg?1589072626

Den kloka kvinnan 
vill höra att hon vacker är, 
den vackra kvinnan 
vill höra att hon klok är, 
båda har önskningar.