I drömmen finns landet där allt kan hända
både tråkiga saker och trevliga saker
I mitt dröm-land har jag speciella vänner
sådana som jag vill ha
Men där finns även onda varelser
för drömmar kan jag inte styra
Drömmarna speglar ofta det förgågna
eller det kommande
Där i mitt dröm-land
lever jag att ett annat liv
ett dröm-liv, så olikt det vakna livet

aa14.jpg?1593442498