Pitäisi suvaita se että kaikki, sekä ateistit ja
uskovaiset tekee myös virheitä, eikä moittia
koko ajan muitten virheistä, kun niitä virheitä
ekee itse kukin koko ajan. Asia on erikseen
jos neuvoa kysytään.

Keskusteluissa kuitenkin usein laulamme
"totuuksiamme" ja unohdamme että kaikilla
on oikeus laulaa "totuuksiaan", niin ateisteilla
kuin uskovaisillakin. Rauha ei tule
keskusteluissa kun me haluamme kaikki niin
mielellämme olla oikeassa mielipiteittemme
kanssa.

Määrätyissä keskusteluissa olen ottanut
kannan että en paljoakaan viljele mielipiteitäni,
etsin mukaan linkin todisteeksi. Mutta
valitettavasti kaikkeen ei ole todisteita, jotta
oman mielipiteen viljely jatkuu osittain siis
minula ja myös kaikilta muilta. 

m-hatt-kaleidos-.jpg?1560576025