"Det är märket för ett utbildat sinne att kunna underhålla en tanke utan att acceptera den."
- Aristoteles

cc10.jpg?1591417202

Fi:
"Se on koulutetun mielen merkki siitä,
että hän voi viihdyttää ajatusta
hyväksymättä sitä."
- Aristoteles