Matteusevangeliet 5:43-44   Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er;

Älska din nästa, 
älska även din fiende, 
visa kärlek, känn kärlek.

aab10.jpg?1607754481