uthållighet, 
kan du det, 
det största gärningen 
i arbetet är.

Uthålligheten i vårt arbete tillhör den största gärningen. — Zoroaster