En lycklig person är lugn, 
en lycklig är nöjd med sitt liv.
Att lära sig att älska sig själv  blir lycklig, 
livet kommer att "smaka" som honung :)
älska även andra, 
tjäna andra, hjälp andra, 
känn lyckan inom dig.

woman.47.jpg?1550265095