Tassa på tårna, 
då lämnar du inga avtryck, 
men....
om du vill synas och höras och säga din åsikt, 
då skall du inte tassa på tårna, 
gå modigt framåt, 
lämna avtryck efter dig så att 
andra kan se var du har vandrat :)

jags1.jpg?1604435482