Ros och ris,
resans pris,
livets vägar,
en dag rosor,
andra dag ris,
ta emot, 

ta lärdom.