Ros och ris,
resans pris,
livets vägar,
en dag rosor,
andra dag ris,
ta emot, 

ta lärdom.

”Jag har fått mitt av ros och ris och det är kanske resans pris”
Sven-Ingvars