Varje människa är unik...man har en bild av sig hur man är...man tror att man är sådan...andra ser en kanske en helt annan människa i dig...vi tolkar hur vi är och hur andra är...det finns många tolkningar av allt...det get ett slags illusion av allt...altså i våra tankar
Våra tankar är mycket starka...vi är känslomänniskor, vi lever genom våra tankar och känslor.

all2.jpg?1604436113