”Det är inte så att jag är så smart. Men jag stannar med frågorna mycket längre. ”
- Albert Einstein

En smart tänker  noga och länge.

vinterigen1.jpg?1598224183