Sverige ett extremt land? om man jämför t.ex Sverige med våra grandländer och även många andra länder, så tycks Sverige vara ett extremt land i vissa saker.
T.ex Sverige har haft ett enormt stort invandring,,, eller kanske skall man säga, stor antal flyktingar årligen har sökt sig till Sverige...år efter år...jämfört med grandländerna beter sig Sverige extremt...Sverige har anklagat gnadländerna för rasism när dom inte har gjort som Sverige och tagit emot enorma mängder flyktingar...ändog har Sverige misslyckats med integrationen, man har struntat i hur flyktingarna mår.
Lika så är fallet vad gäller äldrevården...några år sedan var det ju många skandaler på grund av det bristande äldre vård...nu forsätter  det...man har snålat så mycket bort från äldrevården att maten är dålig, inga skydsgrejer, inga läkare på plats, stor omsättning av personal...så stor att covid fördes in i boende med mycket dödlig effekt..
Sverige är ett land som behandlar allra sämst sina äldre medborgare.
Nu senast tvingar man astras vaccin på äldre fast man vet att det finns ett sällsynt biverkning som för det mesta är dödlig...över 70-åringar har dörr i Sverige på grund av astras vaccin...men Sverige struntar i detta...militäriskt och diktaturiskt försöker man få äldre att vaccinera sig med astras.
Våra grandländer har slutat med astra vaccin och eller låter äldre välja vaccin.
Att många äldre nu är rädda för asstras vaccin, struntar makthavarna...dom kör sin race och låter äldre må dåligt.
-----------------------------------------------------
Men men, även många saker är bra i Sverige...det skall man inte glömma...men detta med extrem beteende från maktens sida, det finns i Sverige...tyvärr.

ase1.jpg?1604435473