Fyra normer, 
livets normer, 
1- bemöt
2- acceptera
3- hantera 
4- släpp.

blomma1.jpg?1584317730