💰 😏

Människan är sällan nöjd med det hon/han har och därmed tänker människan inte mycket allt det hon/han har. Istället tänker man vad man inte har. Och vad andra har men vad man själv inte har. Det är mer lockande att tänka det man inte har, drömma, eller vilja ha det man inte har. Hur mycket man är har, vill man ha något mer. Ha och ha och ha…hela livet ut…ha, ha, ha mer och mer. Vissa vill alltid ha något mer. Andra däremot vill ha bara ibland. Vi konsumerar och konsumerar, mycket sådant man egentligen ens behöver. Det är bara att konstatera att det vi inte har lockar mer än det vi radan har.