ni10.jpg?1620387616

Bitterhet ändrat sitt beteende har, 
spelar hon snäll nu är, 
är hon bitter eller snäll 
eller någonting mitt i mella, 
hur som helst...
spelat hon har hela tiden, 
inte varit äkta. 
nu bitterhet vill vinna, 
leker att hon snäll är. 
Miljonen gör en girig, 
men att ändra på sitt beteende, 
att inte vara äkta.
------------------------------------------------
Trots detta...
LYCKA TILL: