Livet är ett äventyr, inte en paketresa.
Eckhart Tolle

Endast sanningen om vem du är och insikten om den kan göra dig fri.
Eckhart Tolle

Var du än är, vad du än gör, var närvarande.
Eckhart Tolle

Du kan inte hitta dig själv genom att blicka in i det förflutna. Du kan hitta dig själv genom att kliva in i nuet.
Eckhart Tolle

Lidande är nödvändigt tills du inser att det är onödigt.
Eckhart Tolle

Varken motgång eller framgång har kraften att förändra ditt inre varandetillstånd.
Eckhart Tolle

Fokusera din uppmärksamhet på nuet och berätta sedan för mig vilka problem du har i detta ögonblick.
Eckhart Tolle

Livet ger oss de upplevelser som är till störst hjälp för vår utveckling. Hur kan du då veta att det är just den här erfarenheten du behöver? Jo, för att den är vad du upplever just nu i det här ögonblicket.
Eckhart Tolle

Här är en ny andlig övning för dig: Ta inte dina tankar på för stort allvar.
Eckhart Tolle

De flesta människor är aldrig fullt närvarande i nuet, eftersom de omedvetet tror att nästa stund måste vara viktigare än denna. Men då missar du hela ditt liv, som aldrig inte är nu.
Eckhart Tolle

Det finns inga misstag, endast lärdomar.
Eckhart Tolle

Acceptera det innevarande ögonblicket och hitta perfektionen som är djupare än någon form och orörd av tiden.
Eckhart Toll

Vänta inte på att bli framgångsrik i framtiden – ha ett framgångsrikt förhållande med det innevarande ögonblicket.
Eckhart Tolle

Lidande kräver tid. Det kan inte överleva i nuet.
Eckhart Tolle

Du har inte ett liv. Du ÄR liv. ~ Eckhart Tolle
Eckhart Tolle

Medvetenhet är nyckeln till förvandling. ~ Eckhart Tolle
Eckhart Tolle

Världen kan endast förändras inifrån. ~ Eckhart Tolle
Eckhart Tolle

Medvetenhet är den viktigaste ingrediensen för förändring. ~ Eckhart Tolle
Eckhart Tolle

Du kan skynda utan att vara stressad. ~ Eckhart Tolle
Eckhart Tolle

Var uppmärksam på din andning. Lägg märke till hur den tar uppmärksamheten bort från tänkandet och skapar utrymme. ~ Eckhart Tolle
Eckhart Tolle

Ingen kan agera bortom sin nivå av medvetande. ~ Eckhart Tolle
Eckhart Tolle

Sök inte lycka. Om du söker den, finner du den inte, eftersom sökandet är motsatsen till lycka.
Eckhart Tolle

Makt över andra är svaghet förklädd till styrka.
Eckhart Tolle

Livet är nu.
Eckhart Tolle

Det finns bara en skyldig förövare på vår jord: människans omedvetenhet. 
Eckhart Tolle

Genom att acceptera blir du vad du är: öppen och obegränsad. Du blir hel.
Eckhart Tolle

Det människor gör mot andra gör de också mot sig själva. 
Eckhart Tolle

Oavsett hur lång din resa verkar vara, finns det aldrig mer än detta: ett steg, ett andetag, ett ögonblick – NU. 
Eckhart Tolle

Försök inte säga åt livet vad ditt syfte är. Fråga livet vilket syfte det har åt dig.
Eckhart Tolle

Äkta kärlek vill inte ha någonting.
Eckhart Tolle

Den primära orsaken till lidande är aldrig situationen, utan dina tankar om den.
Eckhart Tolle

Äkta förlåtelse är att inse att det inte finns något att förlåta. 
Eckhart Tolle

Du är det du söker.
Eckhart Tolle

Att göra är bra, men att vara är bättre.
Eckhart Tolle

Eftersom det inte går att fly från nuet – varför inte välkomna det och bli vän med det?
Eckhart Tolle

Kärleken vill inte ha något – och den räds ingenting. 
Eckhart Tolle

Ta inte tankarna alltför allvarligt. 
Eckhart Tolle

Du är himlen. Molnen är det som händer, som kommer och går. 
Eckhart Tolle

När du inte längre tror på allt du tänker, då blir du medveten och inser att tänkaren inte är den du är. 
Eckhart Tolle

Oro låtsas vara viktig, men fyller ingen nyttig funktion. 
Eckhart Tolle

Varje gång någonting negativt händer dig, finns det en djup lärdom dold i det. 
Eckhart Tolle

Det är inte vad du gör som är det viktiga. Det är hur du gör det du gör. 
Eckhart Tolle

Mycket av det vi oroar oss för inträffar aldrig. 
Eckhart Tolle

Det du accepterar, det går du bortom. Det du gör motstånd mot, det håller dig fast.
Eckhart Tolle

Din uppgift är inte att söka efter kärlek utan att finna en port genom vilken kärleken kan komma in. 
Eckhart Tolle

Livet är inte så allvarligt som det framstår i dina tankar.
Eckhart Tolle

Det finns tre ord som förmedlar hemligheten med konsten att leva, hemligheten bakom all framgång och lycka: Ett Med Livet.
Eckhart Tolle

Att erkänna det goda som redan finns i ditt liv är grunden till allt överflöd. 
Eckhart Tolle

Den främsta orsaken till olycka är aldrig situationen, utan dina tankar om den.
Eckhart Tolle

Livet är inte så allvarligt som det framstår i dina tankar.
Eckhart Tolle

Själva oron är ett större problem än det du oroar dig för.
Eckhart Tolle

Säg ”ja” till livet, och se hur livet plötsligt börjar arbeta för dig istället för emot dig
Eckhart Tolle

Äkta kärlek har ingen motsats. 
Eckhart Tolle

Det förflutna har ingen makt över det innevarande ögonblicket. 
Eckhart Tolle

Som det är i det inre, så blir det i det yttre. 
Eckhart Tolle

Sluta definiera dig själv – inför dig själv och inför andra. Du dör inte. Du börjar att leva.
Eckhart Tolle

Resan är viktigare än målet. 
Eckhart Tolle

Att uppskatta allt bra du redan har i ditt liv är grunden till rikedom. 
Eckhart Tolle

Du kan förlora något som du har, men inte något som du är. 
Eckhart Tolle

Vad nuet än innehåller, acceptera det som om du hade valt det.
Eckhart Tolle

Lidande orsakas av dina mentala tolkningar, inte av situationen i sig.
Eckhart Tolle

Inse på djupet att det innevarande ögonblicket är allt du har. Gör nuet till huvudfokus i ditt liv. 
Eckhart Tolle

Det du accepterar går du bortom.
Eckhart Tolle

Om du får insidan rätt, faller det yttre på plats. 
Eckhart Tolle

Allt naturligt – varje blomma, träd och djur – har viktiga saker att lära oss, om vi bara stannar upp, lyssnar och ser.
Eckhart Tolle

Det enda som egentligen är verkligt i fråga om din resa är det steg som du tar just nu. 
Eckhart Tolle

Din yttre resa kan innehålla en miljon steg, men din inre resa har bara ett: det steg du tar just nu
Eckhart Tolle

Varje utmaning är en möjlighet till uppvaknande.
Eckhart Tolle

Äkta intelligens verkar i tysthet. Det är i stillhet vi finner kreativitet och lösningar på problem.
Eckhart Tolle

Hela ditt liv består av det nuvarande ögonblicket. 
Eckhart Tolle

Att älska är att känna igen dig själv i en annan människa.
Eckhart Tolle

Livet är inte vad du gör, utan hur du gör det.
Eckhart Tolle

Livet är inte så allvarligt som sinnet vill få oss att tro.
Eckhart Tolle