Du regisserar dit liv, 
bara du och ingen annan, 
du har nycklarna till ditt väsen, 
du bestämmer :)

ba3.jpg?1612092088