”Michael Baigent och Richard Leigh berättar historien om hur och varför stora delar av de gamla hebreiska och armeniska manuskripten under lång tid hölls hemliga för omvärlden. Genom intervjuer, analyser och undersökningar växer det fram en thrillerartad berättelse om prestige och bitter kamp mellan lärda män – och en sanning som har fått forskarna att ompröva sin syn på kristendomens ursprung och förändrat västvärldens Jesusbild i grunden.”

- Dödahavsrullarnas hemlighet -

1947 hittades gamla skrifter i en grotta i närheten av Jerusalem. Det är dessa skrifter som kallas för, Dödahavsrullar. Den som är intresserad av Bibeln och berättelser som fick inte vara med i Bibeln. Fyndet talar för sig. Det står i d mer än i Bibeln, alltså sådant som finns inte med i Bibeln. Om man handlade korrekt, borde Kristendomen kanske ändras lite, synen på kristendomer kan ses annorlunda. (ovanpå detta kommer ju även ”d Gnostiska evangelierna).