Smickraren än nästan aldrig ens vän och absolut inte en riktig vän. Smickren har en tendens att klaga på dig bakom din rygg. Men framför dig är dom väldigt inställsamma och medgörliga. Varför? Dom kanske inte vågar stå för sina ord, inte vågar visa äkta känslor ansikte mot ansikte, därför levererar dom falskhet till dig och andra.

☹️ 😈