Vad är kärlek, 
ett plus ett blir två,
båda fria är, 
jaget behålls,
man accepterar
varandras olikeheter, 
hon är hon, 
han är han,
fortfarande, 
lyckliga är dom. 

hbtq.jpg?1585702060