Världen liten är, 
Sverige liten är, 
gamla bekanta för 50 år sedan, 
kontakt söker, 
det omöjliga blir möjligt, 
konstig känsla.

abstrakt.18.jpg?1434612064