Världen liten är, 

Sverige liten är, 

gamla bekanta för 50 år sedan, 

kontakt söker, 

det omöjliga blir möjligt, 

konstig känsla.

abstrakt.18.jpg?1434612064