"Oavsett hur mycket lidande du genomgick, ville du aldrig släppa minnena."
- haruki murakami

Minnena är svåra att glömma;
minnena finns, 
acceptera det

aab6.jpg?1607754465