Tillgivenhet, 
broderlig kärlek, 
systerlig kärlek, 
visa varandra, 
älska varandra,