Vår gemensamma planet,
låt oss alla dela med varandra,
oavsett nationalitet eller etnicitet,
rikedomarna på vår planet är för alla,
lev i fred med varandra.

jags2.jpg?1604435486