Ge din partner frihet att leva, 
försök inte förändra han, 
ni är kanske olika, 
olikheter kompletterar varandra, 
lär kompromissa med varandra,
lär er både ge och ta.

mo3.jpg?1604544743