En enda Jorden, 
bara en enda Jorden, 
ta hand om Jorden, 
ta hand om alla människor, 
ena planeten Jorden, 
ena planetens alla folk, 
bli ett enda folk, 
planeten Jordens folk, 
en planet Jorden, 
en enda folk..
planetens alla människor.