Det vita försvinner, 

snö bort smälter, 

gråvit det ut ser, 

det vita är smutsigt, 

just nu ögat ser gråvit, 

naturen gråvit, 

det vädret är, 

jag misstycker inte, 

väder som väder, 

så är naturens gång, 

nu väntar vi på nytt snö :)