Lär du av händelser?
Blir du klokare?
Blir du visare?
En händelse, 

ingen erfarenhet, 
vad lärde du? 
lärde du något? 
bra...
du lärde, 
förändrade dig, 
klokt gjort.

abstrakt.12.jpg?1560576779