”Kan det verkligen vara möjligt att människan lämnat medeltidens mörker, nått upplysningens tidevarv, genomgått den industriella revolutionen och trätt in i högteknologins, rymdfartens och den genetiska ingenjörskonstens tidsålder – bara för att hinna ifatt urgammal kunskap? Sitchin menar att Bibelns skapelseberättelse och äldre sumeriska och egyptiska texter i många stycken överensstämmer med den moderna forskningens rön och hävdar att det vi idag lär oss om jorden och rymden i själva verket är en återupptäckt av det som mycket äldre civilisationer kände till! ”

- Skapelsen i nytt ljus Bibeln och Darwin – kan båda ha rätt? -

– Det här är den andra av Sitchin’s böcker jag läst. Här fortsätter han om sin berättelse om den tolfte planeten och dess påverkan på planeten Jorden. Fantastiskt bok, som en saga, historia berättelse. Det är en lite annorlunda teori Sitchin kommer med 
– No jaha, man behöver inte tro på allt vad man läser, men enligt mig, är det mycket givande att våga läsa även dom annorlunda teorierna. Det vidgar mina tankar, mitt vetande att lära om dom olika teorierna.
– Och man kan faktist även se boken som en spännande roman. Vad man tänker när man läser, tankarna, åsikterna kommer att avgöra, hur öppen man är till olika teorier. Eller har man kanske fastnat och tror stenhårt bara på en enda teori, stagnerat med andra ord?