Ögat ser inte allt,
vi ser det vi vill se, 
det vi inte vill se, det ser vi inte, 
många ögon, många olika seenden.

👁️ 👁️ 👁️