Att bli kränkt är inte ett tecken på svaghet, utan en nödvändig förmåga att försvara sig själv. 
Ibland kan emellertid känslan gå för långt och känslan av kränkning 
 blir ett livshotande svar.
Man behöver alltså inte bli kränkt av allt, t.om av det vad andra skriver, isf har man problem.
kränkhetskultur är numera mångas akilleshäl.

0-%C3%B6ga.jpg?1585360999