Att vara tyst är en konst,
bli tystare och tystare för en tid.
Tungan behöver vila ibland, 😷
läpparna behöver vila också 😉
I tystnaden kan man hitta annat,
det riktiga livet framför allt.
Internet livet är virtuelt,
riktiga livet är det som gäller.
Virtuel du behöher tystna ibland,
låt istället ditt riktiga du,
komma till tals i reala livet. 

kvinna-5.jpg?1561523128