16. ”Eftersom jag är en kvinna måste jag göra ovanliga ansträngningar för att lyckas. Om jag misslyckas kommer ingen att säga "hon har inte vad som krävs", säger de "kvinnor har inte vad som krävs."
- Claire Boothe Luce.

Kvinnor ses som mindre kunnande av många män, 
kvinnolöner är lägre än mäns löner, 
om kvinnor misslyckas, 
skyll det att kvinnor kan inte, 
synd att det fortfarande finns sådana män 
som ser ner på kvinnor.

jaga11.jpg?1604435614