Vaksamhet är vägen till det odödliga, slapphet är dödens väg. De vaksamma dör ej, men de slappa är som döda.
- Buddha

Med vaksamhet slipper man slapphet

ai12.jpg?1610562656