Av mistag lär du, 
du upprepar inte misstagen, 
du lärdom tagit, 
du växer som människa, 
positivt det är.

Ingenting är ett misstag, såvida det inte upprepas.-- Nisargadatta Maharaj