Älska livet, 
medmänniskor, 
dig själv, 
var mänsklig, 
var klok.