Frihet betyder ansvar. Därför är den fruktad av de flesta människor.
- George Bernard Shaw

Även frihet har gränser, 
man måste veta var friheten tar slut.

aa20.jpg?1594031815