06 "I glappet mellan den vi en dag vill bli och den vi just nu är, måste det finnas plats för smärta, ångest, avund och förödmjukelse. Vi lider därför att vi inte spontant bemästrar de ingredienser som krävs för ett fullödigt liv."
- Friedrich Nietzsche

aa3.jpg?1594031707

Vi människor är inte fullkomliga...vi är långt ifrån perfekta...vi lär hela tiden något nytt om oss själva...fast vi vet att vissa saker och vissa beteenden är fel, fast vi vet det...varför...kanske därför att egot vill bestämma för mycket...
Man måste alltså stanna upp då och då och tänka...granska sig själv...förbättra sig sedan...man misslyckas ofta...vi vill men vi glömmer bort det...eller vi är arga och struntar i att försöka vara goda människor.
Livet är som en skola...ibland är det lätt att lära...ibland lär man ingenting...så är det mänskliga tillvaron på grund av att vi inte är fullkomliga.