Kvinnor har humor, annars skulle de aldrig gifta sig med en man.
- Sigurd Langberg

Kukkahattu1-140x119-sv-kontrast.jpg?1585

Kvinnor har humor :)
är män då humorlösa?
nej och åter nej,
alla kan ha humor,
både män och kvinnor,
Den gifter sig som vill,
alla vill inte gifta sig,
alla kvinnor vill inte ha en man,
alla män vill inte ha en kvinna,
så är det.