Stirra inte bara i böcker,
prata inte bara om fakta,
lätta på ordet ibland,
prata lätt och ledigt också,
var människovänlig,
var mänsklig. 

bok1.jpg?1585012741