Det är vinter, 
snö saknas, 
Vinter med snö är så vackert, 
snö på t.ex gröna tallar, 
Vad jag saknar vit vinter, 
när skall vi få snö på marken.

 

aa33.jpg?1593650952