En sanning, 
inget att tvista om, 
de vise vet detta.

Sanningen är endast en. Därför finner de vise ingenting att tvista om.
— Buddha