Man skall vara sig själv och inte försöka vara någon annan...man är den man är...

ase1.jpg?1604435473