ae4.jpg?1598224742

Du är shejk, jag är shejk – vem skall göra upp eld?
- arabisk visdom