Man pratar, berättar, förklarar, 
siga egna åsikter för det mesta, 
det är sant kanske bara för dig, 
för andra är det bara dina åsikter.