Anmärkningsvärt att Löfnen kan försvara Sveriges corona-strategi även fast många i Sverige och utomlands dömer ut Sverige och regeringen ...det är ju inte bara att stirra på dödsiffrorna...det är ju så mycket som spelar in.
Det svåraste är hur äldrevården fungerar i Sverige och hur man nu skall kunna förbättra den...aktörerna i samhället som har hand om äldrevården, har ju i åratal minskat resurssera i äldrevården...även alla regeringar under ca 20 års tid har bantat äldrevården hela tiden...frågan är, varför...var det nödvändligt att göra det...måste man ha så höga årsvinster att äldrevården blir lidande...
Det sägs att i många länder är det just den äldre gruppen i samhället som dött mest i corona.
Frågan lyder också, varför Sverige sticker ut i norden vad gäller dödstalet...
I Sverige ligger smittspridningen på olika nivåer i olika håll i samhället...Stockholmstrakten har varit mest drabbad.

Frågorna är alltså många...få svar tyvärr, inte ännu iaf.
Hur kommer äldrevården att agera nu efter corona...skall man nu skylla på regeringen för äldrevårdens misslyckande och på dom äldres död...om man gör det på fullt alvar, då slipper ju äldrevården att göra något...för om man lyckas anklaga på regeringen, slipper dom ansvariga i äldrevården ta ansvar...och då behöver dom ju inte satsa något i äldrevården och allt fortsätter som vanligt...
Är det det som vissa är nu efter?
Det återstår att se...hoppas att äldrevården blir tvungen att göra förbättringar och satsa mer på äldrevården...äldrevården på många håll i Sverige ligger på gränsen till det oacceptagla på grund av alla brister som finns...dessa brister försvinner inte bara som genom trolleri ifall man anklagar regeringen.

Anklagelserna vilar över Sverige som ett mörk och hotfull moln.

bl%C3%A5himmelmed%20m%C3%B6rkamoln.jpg?1