Trängsel, 
varför, 
håll avstånd, 
dessa tider svåra är, 
covid-19 härjar överallt och 
skördar offer, 
LYSSNA, 
HÅLL AVSÅND.

y.kvinna-9.jpg?1589072614