Behandla dig bra, 
ta vara på din hälsa, 
ha ett hälsosamt inställning till kritik

naturC.jpg?1586946125