Den som söker, hittar, 
kärleken, den universella kärleken, 
sök, sök, du hittar godhet, 
ta emot godhet, var lycklig, 
hjälp och tjäna andra, 
älska och gå i godhetens vägar.

jaga11.jpg?1604435614