"Sekten är den sanna berättelsen om en familj som slogs itu av en sekt.”

- sekten -

En hemsk berättelse, en sann berättelse om en familj som råkar i klorna på en kristen sekt. Det var jobbiga saker barnen fick uppleva. Dom flesta sekter tar ju ingen hänsyn till människan. Den enda hänsynen som sektledaren har skapat, är sin egen övertygelse hur allt skall vara. Och självklart tänker han också på pengar. Dom vuxna som går med i sekter, har gjort ett eget personligt val. Men små barnen måste följa sina föräldrars val. Barnen har ingen talan i vuxenvärlden, inte i sekter och inte annanstans heller.
Borde vara ett lag som förbjuder ha med barnen i sekter eller vanliga religiösä möten eller religiöst liv där deltagarna måste böja sig efter sektens eller religionens bestämmelser eller teser. I Sverige lever många barn i sekter och religiösä hem, eller i kollektiv, där barnen tvingas till alla möjliga konstiga saker. Varför tillåts sådant? Redan det visar att barnen är rättslösa, barnen har inga rättigheter. Dom  enda som har rättigheter, är föräldrarna.